Általános szerződési feltételek

1. AZ ÁSZF HATÁLYA, CÉLJA

 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek a „Szolgáltató”-ra:

 

Cégnév:                                Netinas.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye:                           1195 Budapest, József Attila utca 90. 3. em. 11.; 

Postacím:                            1195 Budapest, József Attila utca 90. 3. em. 11.;

Telephely:                            1034 Budapest, Nagyszombat u. 25. 1/52.;

Telefonszám:                       06205035066     

Adószáma:                           24889984-2-43;

Cégjegyzék száma:              01-09-187835;

Fő tevékenység:                   5829'08 Egyéb szoftver kiadás

E-mail címe:                         netinas@netinas.hu

Honlap cím:                         www.netinas.hu

Bankszámlaszám:               OTP Bank Nyrt 11719025-20001065-00000000

Nyilvántartó hatóság:            Fővárosi Bíróság Cégbírósága

 

Valamint a „Felhasználó”-ra:

 

  1. Felhasználónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltató által kínált Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).
  2. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy felhasználó név és jelszó párossal jelentkezhetnek be a Szolgáltatás belső felületeire.

 

1.2. Az ÁSZF, a Szolgáltató által a https://www.netinas.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, meghatározza a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövő szerződések megkötésének rendjét és a szolgáltatások tartalmát.

 

1.3. Jelen ÁSZF a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A www.netinas.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi

 

1.4. A szerződéskötés nyelve: magyar.

 

1.5. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy elektronikus számlát kap a szolgáltatás igénybevételéről. Az elektronikus számla a regisztráció folyamán megadott kapcsolattartási e-mail címre kerül kézbesítésre a számlázó program által.

 

1.6. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Szoftverek, hozzáférések, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz kapcsolódik és a Felhasználó által történő felhasználására és igénybevételére irányul. A szolgáltatások és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó más szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatások”) mindenkori listája és leírása a Szolgáltató www.netinas.hu honlapján (továbbiakban: „Honlap”) érhetőek el.

 

1.7. A Felhasználó a Szolgáltatásokat - azok jellegére tekintettel - kizárólag a szakmai tevékenysége, önálló  üzleti tevékenysége körében használja és veszi igénybe.

 

1.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftverek és Szolgáltatások működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy egyes Szoftvereket és Szolgáltatásokat kivezessen, illetve megszüntessen. A Szoftverek és Szolgáltatások kivezetéséről, illetve megszüntetéséről a Szolgáltató 60 nappal előre, elektronikus levélben értesíti az érintett Ügyfelet. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a Szoftverekhez, más Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, díjfizetés ellenében igénybe vehető funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

2.1. A Szerződés a felek között a regisztrációval jön létre és a jelen ASZF feltételeit elfogadottnak tekintik az 1. pontban meghatározott felek. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a 3. pontban szabályozott tartalmú szolgáltatás nyújtására, illetve termékek rendelkezésre bocsátására, a Felhasználó pedig az ellenérték megfizetésére jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 

2.2. A www.netinas.hu egy online kisügyviteli rendszer portál, mely elektronikus (online) nyilvántartási és dokumentum generálási szolgáltatást kínál az érdeklődő felhasználók számára. Az online rendszer használatához a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

 

 

3.ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK

 

3.1. A Szolgáltató által kínált szolgáltatás az alábbi modulokban jelenik meg:

 

a.) Könyvelői alapmodul (partner szervezetek nyilvántartása (Cégek),

b.) Iktató rendszer,

c.) Könyvelői modul (bizonylatok átvétele, átadása, befizetendők, feljegyzések, feladatok, hiányok, megbízási szerződés, egyéb letölthető anyagok,

d.) A könyvelői alapmodulra épülő további kiegészítő modulok:

- Közbenső mérleg modul,

- Önellenőrzés modul (adózás rendje törvény és a számviteli törvény szerinti jegyzőkönyvek),

- Pénzmosás és terrorizmus megelőzése modul (2019 és 2020),

- GDPR modul,

e.) Egyéb nyilvántartások, (telefonszámla bontása és adózása, Különbözeti ÁFA, cégautó nyilvántartás, SZJA előleg, nyílt végű pénzügyi lízing magánhasználatának nyilvántartása, elszámolásra kiadott összegek, időszaki megosztó, KiVA előleg, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, számviteli bizonylat, adók nyilvántartása, béren kívüli juttatások).

f.)  Számviteli politika modul.

 

A Felhasználó a rendszerrel dokumentumokat tud generálni, amit az Iktató rendszer segítségével tárolni is lehet.

A rendszer a rögzíthető adatokat el tudja tárolni, ezeket a program dokumentum generálásra használja fel.

A rendszerhez egy előfizetéssel több felhasználó is hozzáférhet oly módon, hogy a rendszeren keresztül személyes felhasználó nevet és jelszavat állít be.

 

3.2. Elektronikusan letölthető anyagok

Az Szolgáltató internetes oldaláról lehetőség van írásos és videós anyagokat is megvásárolni. Az írásos anyagokat le lehet tölteni.

 

3.3. Copy Right

A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, ( pl. videó fájl, segédanyag, fájl, szöveg, grafika, ábra,  - kivéve a fizetési szolgáltatók logóit és emblémáit - a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi jogvédelem alatt áll.

A szerzői jogok bárminemű (szándékos, vagy önhibán kívüli) megsértéséből eredő minden kárért a felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

 

 

4. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA (REGISZTRÁCIÓ),

 

4.1.A megrendelés menete:

A megrendelő kitölti a www.neitnas.hu megrendelés oldalán található adatokat, és megnyomja a megrendelés gombot. A gomb megnyomásával elfogadja a megrendelő, hogy megrendelt egy szolgáltatást és így  fizetési kötelezettsége keletkezik amelyről elektronikus számlát kap. Elfogadja továbbá az adatvédelmi szabályzatot, az általános szerződési feltételeket

Ezt követően kap válaszlevelet a megadott e-mail címre, amelyben a proforma számla szerepel. A proforma számla kiegyenlítését követően visszajelzést kap, hogy mikortól aktiváltuk a hozzáférést. Ezt követően kapja meg email-ben a szolgáltatásról a számlát.

 

4.2. A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, regisztrációs szám stb.) és azok hitelességéért.

 

4.3. Amennyiben ugyanazt a felhasználói hozzáférést gyaníthatóan több személy is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. A rendszer által 30 napon belül 3 felhasználói fiók megosztás észlelése esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.

A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

 

4.4. A regisztráció során az adatlap kitöltésével a Felhasználó kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, és ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

4.4. A regisztrációt követően van lehetőség az egyes modulok előfizetésére.

 

5. A SZOLGÁLTATÁS/TERMEK KIFIZETESE, TOVÁBBI MODULOK MEGRENDELÉSE

 

5.1. A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Szolgáltatást/Terméket véglegesen megrendelheti. Az Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról/termékről visszaigazoló e-mailben

 

  • banki átutalás esetén 10 naptári napon belül proforma számlát küld az Szolgáltató, amelynek összegét a Felhasználó köteles a proforma számlán megjelölt időpontig az Szolgáltató részére megfizetni.

 

5.2. Az Szolgáltató bankszámlaszáma az utaláshoz: OTP Bank Nyrt. 11719025-20001065-00000000.

 

5.3. A bankkártyás fizetés a Barion rendszeren keresztül történik. (Ez a fizetési  mód később fog elérhetővé válni.) (részletek: https://doksi.barion.com/Barion_le%C3%ADr%C3%A1s)

 

5.4. Amennyiben Felhasználó már regisztrált, előfizetett, megkapta a rendszerhez a hozzáférést, és kifizette az előfizetéshez kapcsolódó díjat, és ezt követően szeretne újabb modulokat vagy más kiegészítő szolgáltatást, terméket megrendelni, akkor a netinas@netinas.hu e-mail címre írva jelezheti az erre vonazkozó igényét. A jelzést követő 5 napon belül visszajelzést kap, és újabb megrendelésére vonatkozóan egy proforma számlát. A pénzügyi teljesítést követően kapja meg a Szolgáltatásról/Termékről a könyvelői alapmodul előfizetéséhez igazítva időarányos proforma elektronikus számlát  a regisztrációkor megadott e-mail címre.

A szolgáltatás abban az esetben indul el, amennyiben a megrendelést a regisztrált Felhasználó pénzügyileg teljesíti.

 

5.5.. Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól bármikor újabb modulok felvételét, de a kiegészítő modulok csak az alapmodullal együtt és ahhoz igazodó időtartamban használhatóak.

5.6. A megrendeléskor kötelező megadni a 10.8. pontban foglalt adatokat.

 

6. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA, FELELŐSSÉG

 

6.1. A fizetős tartalmakat kizárólag azon Felhasználó veheti igénybe, aki magyarországi számlázási címmel rendelkezik, beregisztrált a www.netinas.hu honlapon keresztül, és a választott szolgáltatás díját  pénzügyileg teljesítette.

 

6.2. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat a Szolgáltatás felületén is meg lehet tekinteni, de - a Vásárlói tájékoztatóban részletezett - megfelelő jogosultság esetén azokat le is lehet tölteni. Letöltés esetén az Szolgáltató anyagait másolni, sokszorosítani, megosztani, (a letöltött dokumentumban szereplő személyek és illetékes hatóságok kivételével) mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos, az szerzői jogsértést valósít meg.

 

6.3. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén létrehozott, megtekintett (vagy letöltött) tartalmat, vagy annak bármely részét csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény betartásával használhatja fel.

 

a.) A Szolgáltatás és a kapcsolódó leírások az elkészítésükkor érvényes előírásokat tartalmazza. A (videós tájékoztatókon) elhangzottak vagy leírtak felhasználása, értelmezése kizárólag a Felhasználó felelőssége, a Szolgáltató a Felhasználó által történő értelmezéséből, használatból esetlegesen felmerült kárért nem felel.

 

b.) Az Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy annak esetlegesen korlátolt működéséből ered, ide nem értve a Ptk. 6:526  . §-ban foglaltakat.

 

c.) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

 

d.) Az Szolgáltató a Felhasználó által okozott károkért, hozzáférés kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé. A nem mentett tartalmak kilépést követően törlődnek, a nem mentett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

e.) A rendszerrel képzett minden dokumentumot a Felhasználó csak saját felelősségére használhatja, a dokumentumok tartalma a Szolgáltató véleményét tükrözi, ami nem feltétlenül egyezik meg a hatóságok álláspontjával. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott rendszer használatából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználó, sem annak ügyfele, vagy bármely harmadik fél felé. A szerkeszthető dokumentumok esetében a Felhasználó módosíthatja a dokumentum szövegét, így saját elképzelése szerint tudja megfogalmazni annak tartalmát.

f.) Minden egyéb esetben a Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a Felhasználó által a részére teljesített Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

 

6.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás esetleges megszűnésével az online tartalmakat többé nem éri el ( kivéve 12.2 pont), és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

 

6.5. A Szolgáltatás domain nevének megváltozása (változatlan kínálat mellett) nem minősül a Szolgáltatás megszűnésének.

Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

6.6. A Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások, forgalmazott Termékek esetén kizárólag üzleti célokra történő belső használatra jogosult. Jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó harmadik személyre át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap a hozzáférés jogszerű használatára. A Felhasználó a Szolgáltatás felhasználására harmadik személynek további engedélyt nem adhat (kivéve a saját, munkavállalóit), nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében, bérbe vagy haszonbérbe adni, azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni, illetőleg a saját harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként vagy garanciájaként felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás rendszerét, tartalmát másolni, adathordozón többszörözni, elemezni, visszafejteni, megváltoztatni vagy más módon átalakítani.

 

6.7. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a felhasználó nevét vagy jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára megismerhetővé vagy hozzáférhetővé vált. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

7. TERMÉKTÁMOGATÁS

 

7.1. A Szolgáltatás előfizetésének (alapmodul) időtartama alatt terméktámogatási szolgáltatásban (továbbiakban:

„Terméktámogatás”) részesül.

 

7.2. A Szoftverek vonatkozásában biztosított Terméktámogatás az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
- Ügyfélszolgálat;
- Frissítés (módosítások, fejlesztések, jogszabálykövetés);
- Online tudásbázis;
- Internetes szolgáltatások (termékek, egyéb szolgáltatások) elérését, az arra jogosult termékeknél;
- Hűségkedvezmény-rendszerben való részvétel;

- Tájékoztató anyagok küldése;

7.2.1. Ügyfélszolgálat

 

A Terméktámogatás időtartama alatt, az aktuális legfrissebb szoftver verzióra a Szolgáltató e-mailes ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít a Felhasználó részére, a Honlapon megadott elérhetőségeken és rendelkezésre állási időben. Az Ügyfélszolgálati segítségnyújtás a Szolgáltatáshoz kapcsolódó paraméterezési és kezelési tanácsadására terjed ki, valamint a Szolgáltató fogadja a Szoftverekkel kapcsolatos javaslatokat, hiba- és panaszbejelentéseket.

Az Ügyfélszolgálat kizárólag a Szoftverekkel kapcsolatos általános és eseti jellegű, email-ben megválaszolható segítségnyújtásra terjed ki.

Az ezen felüli szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. A Szolgáltató vállalja, hogy a hiba- és panaszbejelentések kivizsgálását a beérkezést követő 48 munkaórán belül megkezdi. Az ügyfélszolgálat nem nyújt szakmai tanácsadást.


7.2.2. Frissítés és jogszabályi követés


A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás működését érintő, illetve a működés alapjául szolgáló jogszabályok változását folyamatosan nyomon követi. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szolgáltatást fejleszti, javítja és optimalizálja. A Terméktámogatás időtartama alatt a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő frissítéseket -, melyeket az informatikai rendszer számára előírtak és meglévő funkciókra vonatkoznak - a Felhasználó részére hozzáférhetővé (interneten keresztül letölthetővé) teszi. 

A megjelenő frissítések telepítése a Felhasználó feladata (gyári sablonok és egyéb nyilvántartások, generált dokumentumok). Felhasználó kizárólagos feladata  és felelőssége továbbá a saját sablonok és a Felhasználó által kitölthető, beállítható modulrészek aktualizálása, az ennek elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató felelőssége kizárt.  A frissítés elmulasztásából eredő problémák kivizsgálására és megoldására nem terjed ki a térítésmentes ügyfélszolgálati szolgáltatás.


7.2.3. Online Tudásbázis


Időről időre bővülő, a nap 24 órájában elérhető szakmai linkek gyűjteménye, leírások, képek, videók és példák, melyek segítik az Ügyfelet a Szoftverekkel kapcsolatos munka során.


7.2.4. Hűségkedvezmény-rendszerben való részvétel


Az Ügyfél az előfizetés ideje alatt más akcióval/kedvezménnyel össze nem vonható egyedi kedvezmény igénybevételére jogosult. A kedvezmény mértéke a www.netinas.hu honlapon leírt módon vehető igénybe.


7.2.5. Tájékoztató anyagok küldése


A Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus levél formájában időről időre tájékoztatást ad a Szoftverekkel kapcsolatos újdonságokról.


7.3. A Terméktámogatás nem tartalmazza az Ügyfél által használt operációs rendszereknek a Szoftverek fogadására való alkalmassá tételét, valamint a Szoftverek használatán kívüli adatbázis- és hardverhibák, az operációs rendszer vagy annak valamely komponensében bekövetkezett változása miatt előállt esetleges problémák kivizsgálását, valamint szoftverütközések elhárítását. A Terméktámogatás nem terjed ki a Szoftverekhez kapcsolódó kiegészítő Szolgáltatások nyújtására, melyek kizárólag külön díjazás ellenében, egyedi írásos megrendelésre vehetők igénybe.

 

A terméktámogatásnak továbbá nem tárgya:

 

- nem a program rendellenes működésére visszavezethető rendszer vagy adatjavítások elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: rendszer vagy adatbázis sérülés, nem rendeltetésszerű használat, téves adatrögzítés);
- a nem megfelelő infrastruktúra vagy internet sávszélesség miatt bekövetkező lassulások, problémák kivizsgálása, megoldása;
- vírusfertőzés miatt adat vagy rendszerhelyreállítás;
- helyszíni kiszállás;
- távasztali szolgáltatás;
- mentésvizsgálat;
- oktatás, konzultáció;
- új hardverre történő telepítés, konvertálás;
- harmadik fél által történt beavatkozás miatti probléma kivizsgálása, elhárítása;
- harmadik fél által szállított rendszereken történt változások (pl.: adatformátum, adatszerkezet) átvezetése;
- hardver vagy hálózati probléma miatt bekövetkezett probléma kivizsgálása, megoldása;
- a jogszabályváltozások miatt szükséges hardveres beavatkozás, az ezekkel kapcsolatos alkatrész, munkadíj és kiszállási költség;
- az a Megrendelői igény, amely jogszabályváltozásból ered, ugyanakkor szoftver módosítások nélkül megoldhatók a rendszerrel;
- régebbi szoftver verzióknál jelentkező problémák kivizsgálása és javítása.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező térítésmentes szolgáltatások, valamint a külön térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.


7.4. A Terméktámogatás időtartama az alapmodul előfizetés időtartamához igazodik.


8. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

8.1. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra valamint a 9. pontban foglaltak.

 

8.2. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt, a Szolgáltató anyagaira vonatkozó értékeléseit a Felhasználó nevével együtt felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

 

8.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt online Szolgáltató által biztosított anyagokat utólag módosítani (tartalom, ár stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg. Amennyiben az adott szolgáltatás megrendelését és kifizetését követően változna meg a szolgáltatás ára a megrendelés, kifizetés évében, akkor az nem befolyásolja a szolgáltatás igénybevételét. Az ár növekedés esetén a Felhasználót, az árcsökkenés esetén a Szolgáltatót nem lehet a különbözet megfizetésére kötelezni.

 

8.4. A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott anyagot nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy  rendelkezésére nem bocsáthatja. Kivéve a generált bizonylaton szereplő személyeket, azok tulajdonosait és az illetékes hatóságokat.

 

8.5. A Szolgáltató kizárólagos joga többek között, hogy a Szolgáltatás anyagát bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

 

9. KARBANTARTÁS

 

9.1. Az Szolgáltató annak érdekében, hogy szolgáltatásait a Felhasználó számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00 - 06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

 

9.2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

 

9.3. Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán legalább 2 nappal előre feltünteti.

 

9.4. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

 

9.5. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: netinas@netinas.hu

 

9.6. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért vagy bosszúságért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, tárhely leállása, DDOS támadás stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen időintervallum alatt következett be.

 

10. ADATKEZELÉS

 

10.1. Az Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.

 

10.2. A Szolgáltatás használata során az Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató és esetlegesen az eljáró hatóság fér hozzá.

 

10.3. A fenti információkat az Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

10.4. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

 

10.5. Az Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

10.6. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve a Felhasználó és/vagy az Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje.

 

10.7. A részletes Adatvédelmi tájékoztató a https://netinas.hu/adatvedelem.php címen érhető el.

 

10.8. A megadandó, és a Szolgáltató által nyilvántartott adatok:

 

10.8.1. Teszteléshez megadandó adatok:

- tesztelő magánszemély neve,

- email cím (amiről szeretné a tesztelést végrehajtani),

- Cégnév (a könyvelő iroda neve amire a fiókto létrehozzuk).

- felhasználó név,

- Jelszó (amit a belépést követően meg tud majd változtatni)

 

10.8.2. Megrendelésnél megadandó adatok:

-Név (főkönyvelő neve),

-E-mail cím,

-Telefonszám,

-Számlázási név,

-Számlázási cím,

-Adószám,

-Felhasználó név (amennyiben még nem volt megrendelése korábban)

-Jelszó (amit a belépést követően meg tud majd változtatni)

-A megrendelés részletei (milyen modulokat rendel meg), és jelentkezik-e a Netinas.hu Kft-n keresztül a Sirona Oktatási Központ Kft előadásaira. Az oktatásra történő jelentkezés a szolgáltatás csomag része. Amennyiben több személyt szeretne bejelenteni, ennek jelzése.

 

10.8.3. Továbbá a Szolgáltató nyilvántartja a Felhasználók megrendeléseinek időpontját, és  időtartamát.

 

11. ELÁLLÁSI JOG, JÓTÁLLÁS

 

11.1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a Felhasználó még vásárlás előtt megismerhesse az online szolgáltatás minőségét, bemutató videót tesz közzé a neintinas.hu honlapon. Ez, illetve az Szolgáltató anyagainak ismertetése és leírása, elegendő ahhoz, hogy a Felhasználó eldönthesse, szüksége van-e a Szolgáltatásra.

 

11.2. Az Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás (termék) természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően a Szolgáltató díjvisszatérítésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető  .

 

11.3. A Szolgáltató a körülményekre való tekintettel (pl. véletlen vagy téves megrendelés) méltányosságból visszatérítheti a Szolgáltatás díját, de erre nem kötelezhető.

 

11.4. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

 

 

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

12.1. Regisztrációval a szerződés 1 éves határozott időtartamra jön létre.

Szolgáltató a lejárat fordulónapját megelőző 1 hónappal megkeresi Felhasználót egy proforma számla megküldésével, amelynek teljesítése esetén az előfizetés újabb egy évvel meghosszabbításra kerül.

 

A jelen Szerződés megszűnik, továbbá

- amennyiben a 4.3. pont szerinti esetben a Szolgáltató törli a Felhasználó ügyfélfiókját.

- a Felhasználó törli a Felhasználói ügyfélfiókját az Szolgáltató rendszeréből,

- ha a Szolgáltató megszűnik, vagy befejezi a www.netinas.hu oldalhoz kapcsolódó oktatási tevékenységet,

- a Felhasználó megszűnik vagy elhalálozik.

- Felhasználó a proforma számla megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik.

 

A szerződés megszűnése esetén, pénz visszatérítés nem kérhető. .

 

12.2. Az előfizetés megszűnésétől számított 5 hónapig Felhasználó még hozzáférhet a rendszerhez a mentések, adatok, dokumentumok letöltése érdekébent, de újabb dokumentum, adat generálására, vagy felvinni a rendszerbe nincsen lehetőség. Az előfizetés megszűnésének hónapjától számított 5. hónap utolsó napján az adatokat a Szolgáltató véglegesen törli, azokat már visszaállítani nem lehet

12.3. Felhasználó a szerződés megkötésével, elfogadásával és a Szolgáltatás díjának megfizetésével / más Szolgáltatás / Termék megfizetésével kifejezetten hozzájárul a Szolgáltatás / Szolgáltatás / Termék teljesítéséhez és tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével elveszti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §. szerinti elállási jogát.

 

13. VIS MAJOR

 

13.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, különleges jogrend bevezetése miatti működésképtelenség, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, egészségügyi vészhelyzet vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések, internet szolgáltatás kiesése stb.

 

13.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

13.3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, illetve az ügyfél nem jogosult kártérítésre vagy visszatérítésre.

 

14. EGYEB RENDELKEZESEK

 

14.1. A Szolgáltató működésével és szolgáltatásával kapcsolatban felmerült bármely probléma esetén panaszt előterjeszteni a Szolgáltatónál lehet a netinas@netinas.hu e-mail címen amelyre Szolgáltató köteles 15 napon belül érdemben választ adni.

 

14.2 Ennek eredménytelensége esetén a Felhasználó igénye esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, posta címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

14.3. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó élhet kellékszavatossági vagy termékszavatossági jogával.

 

14.4. Bármely adatbeviteli hibát a Felhasználó a netinas@netinas.hu címen jelezhet az Szolgáltató felé.

 

14.5. Felhasználó és Szolgáltató köteles mind az offline, mind az online kommunikációja során a társadalmi együttélés általánosan elismert szabályai szerinti udvarias és másokat nem sértő hangnemben megnyilvánulni.

 

14.6. Jelen ÁSZF az Szolgáltató által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatálybalépéséig marad hatályban.

14.7. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

14.8. A weboldalhoz tartozó cookie szabályzat https://www.netinas.hu/adatvedelem/ leírásban található.

 

14.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

14.10. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Felhasználó és az Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

 

14.11. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

 

14.12. A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: netinas@netinas.hu

 

14.13. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet.

 

14.14. A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 10 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.

 

14.15. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.

 

15. TITOKTARTÁS

 

15.1. A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

 

15.2. A Szolgáltató és a Felhasználó üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

- a Szoftverekkel, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat;

- egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;

- harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.


15.3. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

- minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó. Legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaikkal kapcsolatban alkalmaznak, és kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.

- a tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak.


15.4. A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra
- amelyek már az üzleti kapcsolat létrejötte előtt köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak;

- amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna;
- amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

 

16. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA


A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket Hírlevélben tájékoztatja. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán (http://netinas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)..

 

 

Budapest, 2020. december 07.

 

 

 

Netinas.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Képviseli: Grega Ildikó Tünde ügyvezető